Dr.Adriano Santorelli nói về Motiva

*Cùng nghe Dr.Adriano Santorelli (người Ý) nói cảm nghĩ về mô cấy ngực Motiva và Hội Nghị Khoa Học Chuyên Đề Quốc Tế Lần Thứ 4 Về Mô Cấy Ergonomic (the 4 World Symposium on Ergonomic Implants) tại Lago di Garda, Ý. #WSEI2018 

https://www.youtube.com/watch?v=-H4RwM5cJtw