Motiva implant matrix

Theo truyền thống, các bề mặt mô cấy ngực hoặc là trơn hoặc là có kết cấu. Các bề mặt kết cấu đã được sản xuất bằng cách tham chiếu muối, đường hoặc hạt khác trên vỏ mô cấy. Gần đây, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết cấu xâm chiếm, mà thường thu được bằng các vật liệu, có tác dụng phụ (1, 2), ngay cả đối với những phụ nữ có lối sống năng động.Motiva Implants® SilkSurface ™ và VelvetSurface ™ là các bề mặt độc đáo thu được mà không cần sử dụng các vật liệu bên ngoài như muối hoặc đường, với một quy trình kiểm soát thiết kế cho việc tương thích sinh học tốt hơn. Ngoài ra, các bề mặt nano thúc đẩy sự tương tác tự nhiên hơn giữa cấy ghép và các mô xung quanh, cho phép cấy ghép có thể thích ứng tốt hơn với các chuyển động bình thường của ngực.