Nhà máy Motiva đạt chứng nhận MDSAP

[Ngày 25 tháng 7 năm 2017 - Motiva Establishment Labs một trong các công ty đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Medical Device Single Audit Program (MDSAP) cho các nhà máy của mình trên thế giới]
Vậy chứng nhận (MDSAP) là gì? 
*MDSAP là Chứng nhận Đảm bảo Tuân thủ Quy chế Quản lý Chất lượng (QMS). 
*MDSAP được thành lập bởi liên minh các cơ quan quản lý thiết bị y tế quốc tế bao gồm TGA của Úc, ANVISA của Braxin, Health Canada, MHLW và PMDA của Nhật Bản cùng FDA của Hoa Kỳ. 
*Mục tiêu của MDSAP là cho phép một cuộc kiểm toán pháp lý duy nhất về Hệ thống Quản lý Chất lượng của Nhà sản xuất thiết bị y tế để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan có thẩm quyền pháp lý tham gia.
"MDSAP was established by a coalition of international medical device regulatory authorities including Australia’s TGA, Brazil’s ANVISA, Health Canada, Japan’s MHLW and PMDA and the United States FDA. The goal of MDSAP is to allow a single regulatory audit of a medical device manufacturer’s QMS to satisfy the needs of the participating regulatory jurisdictions. This program enables the manufacturers to contract with an authorized third-party Auditing Organization to conduct a single audit to satisfy the relevant regulatory requirements of the participating regulatory authorities including the FDA, which recognizes MDSAP audit reports as a substitute for FDA Establishment Inspection Reports (EIRs)."
https://investors.establishmentlabs.com/node/6416/pdf