Phù hợp mọi nhu cầu

Một hệ thống cách mạng và năng động sẽ thay đổi cách cấy ghép ngực tròn được lĩnh hội. Bên trong ma trận, bác sĩ phẫu thuật có thể dễ dàng lựa chọn mô cấy lý tưởng cho mỗi bệnh nhân, đồng thời có tính đến các mục tiêu thẩm mỹ cá nhân.Với sự lựa chọn toàn diện nhất của 500 lựa chọn Motiva Implants®, bác sĩ phẫu thuật sẽ luôn luôn có một giải pháp lý tưởng cho các bệnh nhân khó tính nhất. Bởi vì Establishment Labs có kinh nghiệm và thành công ngoài trong thiết kế sản phẩm tiên tiến và phát triển, sản xuất công nghệ và hỗ trợ sản phẩm, Cấy ghép ngực Silicone Motiva Implants® đại diện cho cấy ghép tiên tiến nhất hiện nay. Ma trận của chúng tôi được phát triển tương ứng với tiêu chuẩn ISO 14.607: 2009 cho Cấy ghép phẫu thuật không chủ động, Cấy ghép ngực.