Quy trình sản xuất cùng kiểm tra

[Quy trình sản xuất cùng kiểm tra nghiêm ngặt túi ngực tại nhà máy sản xuất của Motiva] - 1 trong 5 nhà máy sản xuất túi ngực trên thế giới đạt chứng nhận Medical Device Single Audit Program (MDSAP) - Chứng nhận Đảm bảo Tuân thủ Quy chế Quản lý Chất lượng của FDA (QMS).
Quy trình sản xuất và kiểm tra đạt các chứng chỉ như:
*ISO 14644:2012
*ISO 13485:2003
*ISO 9001:2008
*ISO 14607:2007
*ISO 20857:2010

https://www.youtube.com/watch?v=294eOVWcEfA