Sự cải tiến thông qua sự an toàn

Các tính năng sản phẩm sáng tạo: Các phạm vi đầy đủ nhất của các tham chiếu cấy ghép để đáp ứng mong đợi của bệnh nhân và của bác sĩ phẫu thuật.Thiết kế vỏ TrueMonobloc® cho sức mạnh vượt trội, dễ dàng chèn và độ bền.TrueTissue Dynamics ™ cho ánh nhìn và cảm nhận tự nhiên nhất.Được lấp đầy 100%, 100% siêu mềm và 100% hình thức ổn định của ProgressiveGel ™, ProgressiveGel PLUS ™ và ProgressiveGel Ultima ™ để duy trì hình dạng tối ưu và tránh di chuyển vật liệu lấp đầy không mong muốn.Các lựa chọn chuyên biệt của các bề mặt được kiểm soát đối với các bác sĩ và bệnh nhân.Công nghệ Q Inside Safety™ cho phép truy xuất nguồn gốc của thông tin duy nhất được lấy từ bên ngoài từ các mô cấy ngực.