Tham quan nhà máy Motiva

[Tham quan nhà máy Motiva Establishment Labs]
*Đạt chứng nhận Medical Device Single Audit Program (MDSAP) - Chứng nhận Đảm bảo Tuân thủ Quy chế Quản lý Chất lượng (QMS).
*MDSAP được thành lập bởi liên minh các cơ quan quản lý thiết bị y tế quốc tế bao gồm TGA của Úc, ANVISA của Braxin, Health Canada, MHLW và PMDA của Nhật Bản cùng FDA của Hoa Kỳ. 
*Mục tiêu của MDSAP là cho phép một cuộc kiểm toán pháp lý duy nhất về Hệ thống Quản lý Chất lượng của Nhà sản xuất thiết bị y tế để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan có thẩm quyền pháp lý tham gia.

https://www.youtube.com/watch?v=ATXhdO-Emv0&t