Hướng dẫn chi tiết đăng ký Implants

Hướng dẫn đăng ký trên http://motivaimplants.com

Tư Cách Clinic (Bệnh viện, TTTM)

  1. Truy cập trang web http://motivaimplants.com bằng trình duyệt Chorme, IE, CocCoc… trên máy tính.
  2. Điền thông tin tương ứng như trong hình (địa chỉ email, tên người đại diện, sđt, địa chỉ thay đổi tùy từng Clinic). Lưu ý: đánh không dấu
  3. Thông báo thành công trên website.
  4. Đăng nhập vào địa chỉ email đăng ký để kiểm tra. (ví dụ ở đây email: thallo@gmail.com).

 

  1. Kiểm tra email thông báo do Motiva gửi đến và Click “Set New Password”
  2. Click “Log in”

 

 

  1. Nhập Password, ví dụ có thể theo chuẩn “Tên Bác sỹ + 123456”. Click “Save”
  2. Thông báo đăng ký thành công.